Depresyon nedir

Depresyon nedir?

Depresyon, sık görülen, tekrarlama eğiliminde olan, kişileri fiziksel, duygusal, psikolojik ve sosyal olarak etkileyen bir rahatsızlıktır. İsteksizlik, karamsarlık, zevk alamama, mutsuzluk, umutsuzluk, uyku ve iştah problemleri, cinsel istekte azalma, dikkat ve konsantrasyon kaybı, intihar düşünceleri ile kendini gösterir.

Depresyon Sıklığı Ne kadardır?

Yapılan çalışmalarda görülme sıklığı %10 olarak hesaplanmıştır. Ölüme yol açan hastalıklar arasında gerilerde olsa da iş yaşamını etkileyen ve yük getiren bozukluklar arasında üst sıralara çıkmıştır. Depresyon sıklığı kadınlarda erkeklere göre biraz daha fazladır.

Depresyon Neden olur?

Kesin net nedeni olmamakla beraber çok boyutludur. Kötü çocukluk travmaları, stres yaratan yaşam olayları, benlik saygısının düşük olması, sosyal ilişkilerin zayıf olması, travmatik yaşantılar, mizaç, genetik faktörler, yetiştirilme tarzı gibi etkenler depresyon gelişmesine katkıda bulunur.

Genetik olarak ; Erken başlayan ve tekrarlayan depresyonlarda genetik faktörlerin ön planda olduğu görülmüştür. Tek bir genden ziyade poligenik bir rahatsızlık ( çok genin etkilediği) düşünülmüştür.

Biyolojik olarak; Bazı kişilerde serotonin, dopamin, noradrenalin gibi nörotransmiterlerde bozukluk olduğu gösterilmiştir.

Psikolojik olarak; psikanalitik , bağlanma, davranışsal, bilişsel ve birçok kuram üzerinden açıklanmaya çalışılmıştır. Kabaca psikanalitik olarak içe atma, özdeşim kurma, bağlanma; bağlanma kuramı olarak Optimal olmayan bağlanma biçimleri; davranışsal olarak öğrenilmiş çaresizlik; bilişsel olarak depresif ruminasyonlar ve gerçeğin çarpıtılması şeklinde açıklanmaya çalışılmıştır.

Depresyon Tanısı Nasıl konulur?

Depresyon tanısı psikiyatristin yaptığı psikiyatrik gözlem-değerlendirme yani muayene sonucunda konulur. Kişinin özgeçmişi, soygeçmiş mevcut belirtiler, işlevselliği, bir gününün nasıl geçtiği gibi klinik özellikler değerlendirilir. Kendine zarar verme düşünceleri olup olmadığı, psikotik ( gerçek ile gerçekdışını ayırma) bulgularının varlığı gibi ek özellikler de dikkate alınır. Hastalığın şiddetine göre kişiye güncel kılavuzlara uygun tedavi seçenekleri sunularak tedaviye başlanır.
Ahmet Yassa - DoktorTakvimi.com
To Top