Yapılan ilk görüşme psikiyatrik muayene/ değerlendirme görüşmesi olup ortalama 45-60 dakika sürmektedir. Sorunların yoğunluğuna bağlı olarak bu süre artabilir. psikiyatrik muayene/ değerlendirme görüşmesinde psikiyatrist tarafından bir takım açık uçlu ve kapalı uçlu sorular yöneltilir. Bu soruların sorulmasının amacı, tanıyı ve seçilecek tedaviyi netleştirmektir. psikiyatrik muayene/ değerlendirme görüşmesinde diğer nedenleri elemek için sizden kan tetkikleri, görüntüleme tetkikleri istenebilir. Bazı durumlarda bir yakınınız görüşmeye sizin de izin verdiğiniz takdirde dahil edilebilir. 

Psikiyatrik muayene/ değerlendirme görüşmesinde sizden bir takım objektif psikolojik testleri yapmanız istenebilir. Bu testlerin amacı objektif ve bilimsel verilerle değerlendirmek istenmesidir. Bazı durumlarda tanı ilerleyen bir zamanda konulabileceği için takip istenebilir. psikiyatrik muayene/ değerlendirme görüşmesi sonrası danışana tedavi alternatifleri detaylıca anlatılır, birlikte bir tedavi sürecine girilir.

To Top