Testler Eğitimleri

Testler Eğitimleri programı, psikoloji profesyonellerine yönelik olarak tasarlanmış olup, psikolojik değerlendirme ve tanı süreçlerinde kullanılan çeşitli testler üzerine kapsamlı eğitimler sunar. Bu eğitimler, psikologların MMPİ, MOXO Dikkat Testi, CNS Vital Signs Testi, SCL-90, Rorschach, TAT (Thematic Apperception Test), Beck Depresyon Testi, Beck Anksiyete Testi, Mini-Mental Durum Değerlendirmesi ve Nöropsikolojik Test Bataryası gibi çeşitli değerlendirme araçlarını etkili bir şekilde uygulayabilmelerini sağlamak amacıyla düzenlenmiştir.

MMPİ (Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri)

MMPİ, kişilik özellikleri ve psikopatolojik durumların değerlendirilmesi için yaygın olarak kullanılan standart bir testtir. Eğitim, bu envanterin uygulanması, yorumlanması ve klinik pratikte nasıl kullanılacağı üzerine odaklanır.

MOXO Dikkat Testi

MOXO Testi, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunun (DEHB) tanısında kullanılan interaktif bir değerlendirme aracıdır. Eğitim, testin uygulanışı, sonuçların değerlendirilmesi ve tedavi planlamasındaki rolü üzerine ayrıntılı bilgiler sunar.

CNS Vital Signs Testi

CNS Vital Signs, bilişsel işlevleri değerlendirmek için kullanılan bir bilgisayar tabanlı test bataryasıdır. Eğitim, testin nasıl yönetileceği, sonuçların nasıl yorumlanacağı ve bilişsel bozuklukların tanısında nasıl kullanılacağı konularını kapsar.

SCL-90 (Semptom Kontrol Listesi)

SCL-90, geniş bir psikopatoloji yelpazesini değerlendiren bir öz-raporlama ölçeğidir. Eğitim, testin uygulanması, semptomların değerlendirilmesi ve genel ruh sağlığı değerlendirmesindeki yeri üzerine detaylı bilgiler içerir.

Rorschach Testi

Rorschach Mürekkep Lekesi Testi, kişinin algıları ve duygusal yanıtlarını değerlendirmek için kullanılır. Eğitim, bu projeksiyon testinin teknik uygulaması ve karmaşık yorumlama sistemleri üzerine yoğunlaşır.

TAT (Tematik Algı Testi)

TAT, bireylerin iç dünyaları ve kişilik yapıları hakkında bilgi edinmek için kullanılan bir projeksiyon testidir. Eğitim, hikayelerin nasıl analiz edileceği ve psikolojik profil oluşturma konularını ele alır.

Beck Depresyon ve Anksiyete Testleri

Beck Depresyon Envanteri ve Beck Anksiyete Envanteri, sırasıyla depresyon ve anksiyete düzeylerini ölçmek için kullanılan öz-raporlama ölçekleridir. Eğitim, bu testlerin doğru uygulanması, sonuçların değerlendirilmesi ve tedavi planlamasındaki önemi üzerine detaylar sunar.

Mini-Mental Durum Değerlendirmesi (MMSE)

MMSE, bilişsel fonksiyonların hızlı bir değerlendirilmesini sağlayan yaygın bir araçtır. Eğitim, testin uygulanması, sonuçların yorumlanması ve demans gibi durumların erken tanısında kullanımı üzerine odaklanır.

Nöropsikolojik Test Bataryası

Bu batarya, bilişsel işlevlerin geniş bir değerlendirilmesini sağlar ve çeşitli nöropsikolojik bozuklukların tanısında kullanılır. Eğitim, testlerin seçimi, uygulanması ve sonuçların klinik olarak nasıl yorumlanacağı üzerine ayrıntılı bilgiler içerir. Testler Eğitimleri programı, psikolog ve ruh sağlığı profesyonellerine, danışanların değerlendirilmesi ve tanısında kullanılan çeşitli psikolojik testler hakkında derinlemesine bilgi ve uygulama becerisi kazandırır. Bu eğitimler, profesyonellerin mesleki uygulamalarını zenginleştirir ve danışanlara daha etkili destek sağlamalarına olanak tanır.
Ahmet Yassa - DoktorTakvimi.com
To Top