Tuzla Psikiyatri Uzmanı

Tuzla Psikiyatri uzmanı sayısı yeterli midir?

Psikiyatri uzmanı yani psikiyatrist hekimdir. Hekimlerin yetki alanına giren tanı koyma , tedavi uygulama ve koruyucu hekimlik görevlerini ifa eder. Ruhsal sorunların hastalık boyutunda olup olmadığı psikiyatri uzmanının değerlendirmesi sonrası söylenebilir. Spirituel danışmanlar, öğrenci koçları, yaşam koçları gibi dalların tanı koyma konusunda yasal ve etik olarak yetkileri yoktur. Ülkemizde maalesef bu konu suistimale uğramaktadır. Tuzla psikiyatri uzmanı sayısı olarak geride kalmıştır.

Ruh sağlığı hastalıklarının tedavi yetkisi psikiyatri uzmanlarına verilmektedir. Yani psikiyatri uzmanlarının tedavi etme yetkileri vardır. Yetkileri olduğu gibi yetkinlikleri yani yeterlilikleri, gereken bilgi birikimi ve tecrübeleri vardır. Spirituel danışmanlar, öğrenci koçları, yaşam koçları gibi dallar eğitim süreçlerinde psikiyatrik ilaç tedavisi, terapi, psikoterapi gibi süreçlerin eğitimini neredeyse hiç almamaktadır. Depresyon, panik bozukluk, yaygın kaygı bozukluğu, madde kullanım bozukluğu, cinsel fonksiyon bozuklukları, şizofreni, bipolar bozukluk gibi psikiyatrik ruhsal rahatsızlıklarda bilgi düzeyleri yeterli olan psikiyatri uzmanına başvurmalısınız. Tuzla psikiyatri sorunları için psikiyatriste başvurmak gereklidir.

Öneri olarak; Ruh sağlığı ile ilgili sorunlarla öncelikle psikiyatri uzmanına başvurmak gereklidir.

Başvurduğunuz ruh sağlığı uzmanının diplomasını görmek gereklidir. Özgeçmişini incelemeniz tavsiye edilmektedir. Ruh sağlığı sorunlarının daha başlangıçta yani ilerlemeden erken müdahale edilmesi çok daha faydalıdır. Psikiyatrist yerine yukarıda sayılan diğer çalışanlara başvurulduğunda hastalığa erken müdahale edilemez ve rahatsızlığın şiddeti giderek artar. Müdahale için geç kalınmış olabilir. Bu nedenle Tuzla Psikiyatri uzmanına çok geç olamadan başvurmalısınız.

Tuzla İstanbul’un güzide ilçelerinden birisidir. Sanayi bölgesinde olması, deniz kenarında olması, diğer ilçelere göre görece daha seyrek nüfusu olması ilçenin öne çıkan özelliklerindendir.

İstanbul Tuzla Bölgesinde hizmet veren psikiyatri hekim sayısı oldukça azdır. Uzman doktor Ahmet Yassa Psikiyatrist olarak Tuzla Bölgesinde muayenehanesinde hizmet vermektedir. Psikiyatrik ilaç tedavisi, bilişsel davranışçı terapi, sanal gerçeklik ile terapi, mindfulness temelli stres azaltma programı gibi hizmetler vermektedir. Tuzla psikiyatri anlamında ciddi bir eksiklik giderilmiştir.

tuzla-psikiyatri-uzmani-dr-ahmet-yassa-psikolog-tms

Tuzla Psikiyatri Uzmanı Uzm. Dr. Ahmet Yassa

Ahmet Yassa - DoktorTakvimi.com
To Top